كل عناوين نوشته هاي گروه گيف دوني

گروه گيف دوني
[ شناسنامه ]
طرح درس عربي هفتم مبحث جمع ...... يكشنبه 96/8/28
طرح درس سالانه استاندارد قرآن سوم ابتدايي ...... يكشنبه 96/8/21
دانلود طرح درس روزانه اجتماعي سوم - محيط زيست ...... شنبه 96/8/20
طرح درس ساليانه فارسي پنجم ابتدايي ...... پنج شنبه 96/8/18
طرح درس حالت هاي مواد - علوم پايه سوم ...... چهارشنبه 96/8/17
طرح درس استاندارد از رياضي اول - آموزش عدد 3 ...... دوشنبه 96/8/15
طرح درس برتر علوم سوم درس مهره داران ...... شنبه 96/8/6
طرح درس ساليانه درس علوم پنجم ...... سه شنبه 96/8/2
طرح درس علوم ششم در مورد انرژي ها ...... دوشنبه 96/8/1
دانلود درس پژوهي علوم سوم ...... چهارشنبه 96/7/26
طرح درس سالانه برتر اجتماعي چهارم ابتدايي ...... يكشنبه 96/7/23
بانک اقدام پژوهي رياضي دوم ابتدايي ...... چهارشنبه 96/7/19
طرح درس اجتماعي سوم درس زندگي چادر نشين ها ...... دوشنبه 96/7/17
گروه مديران ابتدايي ...... شنبه 96/7/15
طرح درس تفريق اعداد صحيح ...... جمعه 96/7/7
   1   2      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها